Jak se zaregistrovat do databáze žadatelů o pěstounskou péči

Tato databáze slouží k registraci žadatelů o dlouhodobou pěstounskou péči nebo adopci do databáze v rámci náborové kampaně "Zasaďte o spokojené dětství", která bude se svolení žadatelů poskytována státním úřadům a pověřeným osobám k SPOD za účelem nápomoci při zprostředkování dětí do náhradní rodinné péče. Databáze je pouze informativní a provozovatel neručí za údaje v nich obsažené.